Nejen štíhlé dámy se rády oblékají

Hledat


úvodní Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Nákupní řád

MÓDA PRO BACULKY

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.modaprobaculky.cz

V platném znění od 15.10.2010

 

1. Základní údaje

 

Bc.Renata Heřmanová
Kolinec 170
34142 Kolinec

IČO: 86902709

Telefon: +420 774696386 

Email: info@modaprobaculky.cz

 

 

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

1) Československá obchodní banka, a.s.

213450478/0300

 


2. Objednávka zboží

 

Seznam zboží na stránkách www.modaprobaculky.cz je seznamem dodávaného zboží. Veškeré nabízené zboží je vždy skladem, ale dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží, vše je závislé na chodu e-shopu, který je permanentně kontrolován denně od 07h do 22h.  Pokud dojde k objednávce mimo tuto dobu, bude dostupnost upravena až v 07h následujícího dne. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě obdrženého objednávkového formuláře, včetně sdělení data, ke kterému bude zboží vyexpedováno.

 

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Pokud je zboží objednáno na dobírku, je tato objednávka závazná a kupující souhlasí, že dobírku včetně poplatků uhradí v plné výši. Po obdržení potvrzujícího emailu, který bude doručen kupujícímu na jím uvedený email, je objednávka považována za závaznou.Neobjednávejte pokud nemáte vážný zájem. Nevyzvednutí zásilky po vás bude finančně vymáháno!
Zákazník může provést storno objednávky, a to nejpozději před odesláním zboží. Poté již objednávku nelze stornovat. V případě úmyslného nevyzvednutí zásilky/zboží, bude po zákazníkovi vyžadována smluvní pokuta 300 Kč dle obchodních podmínek.

 

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a to za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Žádost o zrušení objednávky je možné podat telefonicky nebo prostřednictvím emailu. Pokud je zboží objednané na dobírku již odeslané, je objednávka závazná a kupující souhlasí, že dobírku včetně poplatků uhradí v plné výši, následně může do 14 kalendářních dnů odstoupit od kupní smlouvy.

 

3. Zaslání zboží

 

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.

Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Faktura/objednávka je odeslána každému zákazníkovi e-mailem v pdf podobě. Šetříme životní prostředí, a proto v balíku tištěnou fakturu nenajdete. Pokud však o ní máte i tak zájem, napište nám to prosím předem e-mailem.

 

 

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Při platbě předem na účet se čeká na přijetí platby. Poté je zboží doručeno do 1-3 pracovních dnů.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce. Zboží zpravidla expedujeme ještě týž den kdy obdržíme závaznou objednávku.

 

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky Českou poštou. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník: odeslání zboží při platbě předem - 70 Kč, odesláním na dobírku, platba při převzetí - 110 Kč . Dodání zboží a cenu dopravného je možno dohodnout i individuálně, a to jak elektronickou poštou, tak telefonicky.

 

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

 

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad (u použitých věcí na požádání) a u netextilního zboží návod k použití výrobku.

 

Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

 

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

 

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

 

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci.

 

Zasílání zboží do zahraničí je možné. Doprava a ceny dopravného se určují individuálně a cena se řídí platnými ceníky dopravních služeb. Doba dodání se může úměrně prodloužit v závislosti na cílové zemi. Do zahraničí nelze zasílat na dobírku a je nutno platit předem.

 

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

4. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

 

Záruční doba a záruční list

Záruční doba u použitého zboží není.

Na použité textilní zboží není zákonem stanovena žádná záruční doba, jedná-li se o oblečení, které už prošlo pracím procesem (Second Hand), není poskytována žádná záruka, dodavatel se ale zavazuje, přesně dle znění zákona o záručních dobách pro textilní použité zboží, který umožňuje individuální dohodu, že pokud bude zboží v původním stavu vráceno do 14ti dnů prodejci, vrátí prodejce zaplacenou částku po odečtení nákladů kupujícímu.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

 

 

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.modaprobaculky.cz, doporučujeme kontaktovat bezodkladně reklamace na e-mail modaprobaculky@modaprobaculky.cz, kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Reklamace řešíme přes e-mail.

 

Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu, konkrétně adresa autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti zákazníka, či adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží. Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli, a to na jeho náklady.

 

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele). Při bezdůvodné reklamaci bude účtován poplatek za posouzení.

U zboží netechnického charakteru nebo u zboží textilního se reklamace posuzuje individuálně s ohledem na charakter zboží a jeho použití.

Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

 

Rozpor z kupní smlouvy

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Reklamaci není možno uplatňovat bez předchozího kontaktu zodpovědné osoby na e-mailu modaprobaculky@modaprobaculky.cz bez předchozí komunikace nebo při zaslání na dobírku nebude zásilka převzata a bude vrácena zpět jako nevyžádaná.

 

5. Odstoupení od smlouvy

 

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

 

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.

 

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

 

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

 

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu modaprobaculky@modaprobaculky.cz .

 

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, všech poskytnutých dokladů a v neporušeném originálním obalu) a zákazník musí uhradit veškeré pohledávky včetně nákladů. Pokud zákazník společně se zbožím získal jakoukoli prémii nebo jiné věcné dárky spojené s danou objednávkou a přiloženou k objednanému zboží a tuto prémii nebo dárek převzal je povinen tuto prémii, dárek nebo bonus vrátit jako nedílnou součást společně s vráceným zbožím a to taktéž neporušené v kompletním stavu, neporušeném originálním obalu a se všemi doklady.

 

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

 

 

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky po odečtení nákladů a  na účet kupujícího po podpisu dobropisu. Dodavatel je povinen vrátit částku s uhrazeným poštovným odběratele. Avšak ten je povinen nepřevyšovat poštovné než jaké bylo původní. Záruka vrácení peněz se nevztahuje na nákup, kdy je odběratelem firma a prodej je tak uskutečněn podle obchodního zákoníku.

 

 

6. Ochrana osobních údajů spotřebitele

 

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

 

Zákazník poskytnutím těchto údajů souhlasí, že mu může dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Pokud zákazník nesouhlasí se zasíláním těchto nabídek, sdělí tuto skutečnost elektronickou cestou prodejci.

 

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

 

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit.

 

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

 

Při porušení platebních podmínek nebo obchodních podmínek bude jméno dlužníka nebo škůdce zveřejněno na e-shopu a v dalších databázích dlužníků.

7.Zálohy, pokuty, penále

 

Firma Renata Heřmanová - Móda pro baculky má nárok požadovat zálohu ve výši 50% prodejní ceny na zboží, které si zákazník individuálně objedná a které není vystaveno v e-shopu. Tato záloha bude odečtena při převzetí zboží zákazníkem z celkové ceny zboží. Pokud zákazník individuálně objednané zboží nepřevezme, propadá záloha ve prospěch dodavatele.

Zákazník je povinen vyzvednout závazně objednané zboží odeslané na dobírku a uhradit celou částku včetně poštovného. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit dodavateli do 14 pracovních dnů od data vrácení zásilky cenu doběrečného. Pokud tak neučiní v této lhůtě, souhlasí zákazník se smluvní pokutou 500.00 CZK jednorázově a 0,5% za každý den prodlení.

 

Neproplacené faktury jsou penalizovány smluvním penále ve výši 1 % za každý započatý den prodlení.

 

Pokuty a penále budou vymáhány všemi zákonnými prostředky, a to včetně nákladů s tímto spojenými.

 8.SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


S ohledem na novou evropskou legislativu GDPR Vás prosím o potvrzení souhlasu s novými podmínkami, díky kterým budou Vaše osobní údaje ještě ve větším bezpečí.
S platností od 25.května 2018 s každou přijatou objednávkou udělujete souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů.
Vaše osobní údaje - tzn. jméno a příjmení, adresa, v některých případech i vaše telefonní číslo, jsou nutné k tomu aby byla Vaše zásilka odeslána. Tyto osobní údaje jsou dále předány pouze přepravci zásilky. Vaše osobní údaje nejsou a nebudou k žádnému jinému účelu používány! V případě, že u nás objednávku uskutečníte, udělujete nám také souhlas se zpracováním osobních údajů.
Pokud nesouhlasíte, oznamte nám prosím, že osobní údaje neposkytnete a Vaše objednávka nebude moci být odeslána.

9. Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.modaprobaculky.cz nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

 

Přečtením těchto obchodních podmínek souhlasí zákazník se všemi body.

 


Čtěte pozorně naše obchodní podmínky, jsou vypracovány tak, aby vyhovovaly oběma stranám a nikdo nebyl znevýhodněný. Pokud by Vám ale nebylo něco jasné, rádi Vám poradíme.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

 

[Přeskočit navigaci]

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na Váš e-mail, zaregistrujte se a čerpejte tak výhody a slevy!